the rebel dang

Whoop whoop! Twee maal een Masterpiece Award, een Honor Award en een Artistic Guild Award

Whoop whoop! Twee maal een Masterpiece Award, een Honor Award en een Artistic Guild van de W|PJ! Vier awards in totaal! Een erkenning voor uitzonderlijke fotojournalistiek in de trouwfotografie.

Inmiddels ben ik al een paar jaar lid van de WPJA (Wedding Photojournalist Association). Een organisatie met de beste journalistieke / documentaire trouwfotografen wereldwijd.

Zij organiseren meerdere malen per jaar een fotowedstrijd voor hun leden. Per wedstrijd kan je maximaal 10 foto’s insturen die gemaakt zijn op een bruiloft in het jaar van de wedstrijd. Foto’s uit andere jaartallen worden gediskwalificeerd. Foto’s mogen niet / nauwelijks bewerkt zijn in bijvoorbeeld Photoshop. Het fotomoment zelf moet echt zijn en niet geposeerd. Puur, rauw, echt dus.

Totaal 20 wedstrijden werden er in 2019 uitgeschreven en beoordeeld door een geselecteerde jury van vier personen die een stem konden uitbrengen op de ingezonden foto’s.

Ik ben afgelopen jaar erg laks geweest met inzenden en iedere keer was de deadline verstreken. Druk, druk druk en andere plannen. Foto’s had ik wel ingezonden voor de 2019-V6 wedstrijd, maar daar kreeg ik geen award uit. Van de 20 wedstrijden vorig jaar heb ik er dus 18 gemist en niet ingestuurd. My bad. Toch had ik in de laatste 10 minuten voor de deadline in december foto’s ingestuurd voor de laatste fotowedstrijd van 2019 van de W|PJ (Wedding Photojournalist Association). In de categorie contest 2019 v20 had ik tien foto’s ingestuurd en in de categorie Artistic Guild of Wedding Photojournalists ( vier keer per jaar) twee foto’s.

Met de Artistic Guild of Wedding Photojournalists mag je dan weer wel ‘poseren’, iets in scene zetten. Niet dat dat op de winnende foto de situatie in scene is gezet, het is een echt gebeurd moment, maar wel even een klein verzoekje vooraf ‘hou die positie even vast ‘big smile, wink-wink’.  

De Award winnende foto’s komen uit deze Yes-I-Do! reportage op het strand in Zandvoort . Een superfijne bruiloft waar ik een carte blanche kreeg qua fotograferen.

De kleur van het Award-icoontje geeft aan hoeveel stemmen de foto heeft gekregen van de viertallige jury:

Goud = Alle vier de juryleden hebben de foto geselecteerd

Blauw = Drie juryleden hebben de foto geselecteerd

Paars = Twee juryleden hebben de foto geselecteerd

Waarom ik zo blij ben: een W|PJ Master Piece Award is een erkenning voor uitzonderlijke bruiloft fotojournalistiek. Het leuke van deze wedstrijd is dat deze internationaal is. Deelnemers van over de hele wereld sturen hun beste foto’s in. Alleen de beste foto’s wereldwijd worden beloond met zo’n award. Het winnen van zo’n award is dus best bijzonder. Helemaal nu! Supertof!

Intussen heb ik 12 Awards voor DOCUMENTARY WEDDING PHOTOGRAPHY mogen ontvangen van de W|PJ. En 1 AWARD in de Artistic Guild of Wedding Photojournalists.

Masterpiece Award, een Honor Award en een Artistic Guild van de W|PJ!  Vier awards in totaal! Een erkenning voor uitzonderlijke fotojournalistiek in de trouwfotografie
Masterpiece Award, een Honor Award en een Artistic Guild van de W|PJ!  Vier awards in totaal! Een erkenning voor uitzonderlijke fotojournalistiek in de trouwfotografie
Masterpiece Award, een Honor Award en een Artistic Guild van de W|PJ!  Vier awards in totaal! Een erkenning voor uitzonderlijke fotojournalistiek in de trouwfotografie

De Honor Award (groen) is weer iets anders. Per jaar worden alle ingezonden foto’s die geen award hebben ontvangen (en maar 1 stem van de 4 juryleden hadden ontvangen) opnieuw bekeken en beoordeeld door medewerkers van de WPJ. Krijgt de foto dan ook een stem van de WPJ dan krijg je een Honor Award. Dat is gebeurd met de ingezonden foto van de bruiloft van dit leuke stel.

Masterpiece Award, een Honor Award en een Artistic Guild van de W|PJ!  Vier awards in totaal! Een erkenning voor uitzonderlijke fotojournalistiek in de trouwfotografie

Whoop whoop! Twice a Masterpiece Award, an Honor Award and an Artistic Guild from the W | PJ! A recognition for exceptional photojournalism in wedding photography.

I’ve been a member of the WPJA (Wedding Photojournalist Association) for a few years now. An organization with the best journalistic / documentary wedding photographers worldwide. They organize a photo competition for their members several times a year.

You can submit a maximum of 10 photos per competition that were taken at a wedding in the year of the competition. Photos from other dates are disqualified. Photos may not have edited in Photoshop, the photograph must be real and not posed. Pure, raw, real. A total of 20 competitions were organized in 2019. Four jury who can cast a vote for the photos that were submitted.

I was very lax with submitting last year and every time the deadline had passed. Busy, busy busy and other plans. I did send in photos for the 2019-V6 competition, but I didn’t get an award out of it. Out of 20 contests last year, I did not submit to 18 contest. My bad.

Nevertheless, in the last 10 minutes before the December deadline, I had sent in photos for the last photo competition of the W | PJ (Wedding Photojournalist Association) in 2019. I submitted ten photos in the contest 2019 v20 and two photos in the Artistic Guild of Wedding Photojournalists category. With the last photo competition you can ‘pose’ , put something in scene. Not that the situation on the winning photo is set in scene, it’s a real moment, but just a small request in advance ‘hold that position’ big smile, wink-wink.

The Award winning photos come from this Yes-I-Do! reportage on the beach in Zandvoort. A super lovely wedding where I got a carte blanche in terms of photography.

The color of the Award icon indicates how many votes the photo has received from the quadruple jury:

Gold = All four jury members selected the photo

Blue = Three jury members selected the photo

Purple = Two jury members selected the photo

The Honor Award (Green) is something else. Every year all submitted photos that have not received an award (and received only 1 vote from the 4 members of the jury) are reviewed again by employees of the WPJ. If the reviewed photo receives a vote from the WPJ, you will receive an Honor Award. That is what happened with the photo of the wedding of this nice couple.

Happy !: a W | PJ Master Piece Award is a recognition for exceptional wedding photojournalism. The nice thing about this competition is that it is international. Participants from all over the world submit their best photos. Only the best photos worldwide are rewarded with such an award. Winning such an award is therefore quite special. Totally awesome!

Rebel Shots fotografie

KVK: 50256602

info@rebel-shots.nl

 

Ik beantwoord jouw email altijd binnen 48 uur.

Geen email teruggekregen? Kijk dan in jouw spambox/ongewenste email box!

Grote kans dat mijn bericht daarin is beland.

Greetz! Jess

verzend

Gelukt! Bedankt voor jouw email! Mocht je binnen 48 uur geen email hebben gekregen? Check dan je spambox / ongewenste berichten inbox, mogelijk is mijn antwoord dan daarin beland. Oeps er is iets foutgegaan! Probeer het opnieuw.

Om de website van Rebel Shots fotografie goed te laten functioneren en te beveiligen gebruikt zij Cookies en andere applicaties. Door verder gebruik te maken van de website geeft u hiervoor toestemming. privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close