the rebel dang

Yes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael Alkmaar

Yes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael Alkmaar. Ohh wat een heerlijke bruiloft was dit! Een prachtige zonnige dag in Alkmaar! Tot in de puntjes goed geregeld en alles op loopafstand! Geen Bermuda driehoek maar een Alkmaarse driehoek.

In de ochtend was het kamp ‘bruid’ al vroeg in de weer. Jessy had zelf haar haar gestyled en was daar lang mee bezig geweest, het zat perfect! Kamp ‘bruidegom’ was een paar huizen verder ondertussen aan koffie ronde nummer 9 begonnen. Ontspannen onderuitgezakt in de tuinstoel in de ochtendzon. De dag gasten druppelden ook langzaam binnen.

Tijd voor de make-up ronde en daarna het aantrekken van de trouwjurk. Deze hing al klaar. Met hulp van moeder, schoonmoeder en BFF zat deze jurk als gegoten.  Tijdens het dichtrijgen van de bruidsjurk ben ik snel naar kamp ‘bruidegom’ gelopen die zich binnen 5 minuten in pak hees, veters strikte en een luchtje opspoot, klaar! Whaha. Terug naar kamp bruid: de jurk was dichtgesnoerd en moeder kon de oorbellen indoen bij de bruid.  Nu was het wachten op de deurbel.  Eenmaal beneden in de woonkamer begonnen de zenuwen toch iets op te spelen: toch nog een keer naar het toilet, dat is best lastig als je net ingesnoerd bent in je trouwjurk. Met hulp van je PA (geen persoonlijke assistent, maar plas assistent) gaat dat best prima. Maar na het toiletbezoek zat de jurk toch niet meer zo lekker als eerst. Dat werd loshalen en opnieuw insnoeren. Tik-tok-net op tijd om de deur te openen voor de bruidegom! Een heerlijke lunch werd op tafel gezet en daarna vertrokken de gasten lopend naar de trouwlocatie; het 16e -eeuwse Stadhuis van Alkmaar. Jessy en Michael bleven achter omdat zij nog een verrassing hadden: in stijl naar het Stadhuis met een Chrysler Limousine die voor de deur stopte. Compleet met begeleiding want het was markt die dag in Alkmaar. Met toeters en bellen kwam het bruidspaar aan en kon de ceremonie beginnen in de Polderkamer van het Stadhuis.

Na een volmondig ‘ja’ van beide kampen werd de ceremonie afgesloten met een kus en het uitwisselen van de ringen. Yes! Getrouwd! De gasten liepen vervolgens naar het hof van Sonoy voor een drankje en wij dwaalden af naar het oude Alkmaar voor een fotoshoot om daarna aan te sluiten bij de gasten. Ballonnen werden opgelaten, het trouwboeket werd gevangen door de enigste aanwezige nog niet getrouwde lady. De taart (heerlijk!) werd aangesneden en tactisch gevoerd 😉 Champagne vloeide rijkelijk en lekkere hapjes gingen rond. Een zeer geslaagde zonnige liefdevolle trouwdag vol humor en fijn gezelschap! Yes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael Alkmaar

Yes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael AlkmaarYes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael AlkmaarYes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael AlkmaarYes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael AlkmaarYes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael AlkmaarYes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael Alkmaar Lange Straat Alkmaar StadhuisYes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael Alkmaar Polderkamer Stadhuis AlkmaarYes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael Alkmaar trouwen Alkmaar De Waag Kaasmarkt StadhuisYes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael Alkmaar weddingcake Rebel Shots fotografieYes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael Alkmaar hof van Sonoy Heeren van Sonoy

Yes-I-Do! Trouw reportage Jessy en Michael Alkmaar

Yes-I-Do! Wedding photos Jessy and Michael Alkmaar. Ohh what a wonderful wedding! A beautiful sunny day in Alkmaar! Down to the last detail well-arranged and all within walking distance! No Bermuda triangle but an Alkmaar triangle. In the morning it was very busy in Camp ‘ bride ‘. Jessy herself styled het hair and it was perfect! In the meantime at Camp ‘ groom , a few houses further, coffee round number 9 begun. Relaxing in the lawn chair in the morning sun. The day guests also arrived. Time for the make-up round and then putting on the wedding dress. With the help of mother, mother-in-law and BFF this dress was made for Jessy it fitted perfectly. While close lacing the wedding dress, I quickly went over to Camp ‘ groom ‘ for photographing the getting ready in suit, within 5 minutes the groom was ready to go!

Back to camp bride: the dress was on and mother put the earrings at the bride. Now it was waiting for the doorbell. Once down in the living room the nerves started to play: yet one more time to the toilet, which is pretty annoying when you are just put on your wedding dress. With help from your PA (no personal assistant, but pee assistant) that goes fine. But after the toilet visit the wedding dress turned en wasn’t comfortable . That meant unlacing and lacing again. Tik-tok-just in time finished to open the door for the groom! A delicious lunch was put on the table and after eating then the guests walked to the wedding location; the 16th-century Town Hall of Alkmaar. Jessy and Michael stayed behind because they had another surprise: go in style to the City Hall with a Chrysler Limousine! Complete with guidance because it was market day in Alkmaar. With bells and whistles the wedding couple arrived at the City Hall and the ceremony could begin in the Polder room.

After both camps saying ‘ yes ‘ the ceremony was sealed with a kiss and the exchange of the rings. Yes! Married! The guests walked to the Court of Sonoy for a drink and we wandered down old Alkmaar for a photo shoot. After the photoshoot we reunited with the guests. Balloons were released, the wedding bouquet was caught by the only not yet married lady. The cake (delicious!) was cut and tactical fed to the groom 😉 Champagne toasting and tasty snacks were served. A very joyful sunny loving wedding day full of humor and fine company!

Rebel Shots fotografie

KVK: 50256602

info@rebel-shots.nl

 

Ik beantwoord jouw email altijd binnen 48 uur.

Geen email teruggekregen? Kijk dan in jouw spambox/ongewenste email box!

Grote kans dat mijn bericht daarin is beland.

Greetz! Jess

verzend

Gelukt! Bedankt voor jouw email! Mocht je binnen 48 uur geen email hebben gekregen? Check dan je spambox / ongewenste berichten inbox, mogelijk is mijn antwoord dan daarin beland. Oeps er is iets foutgegaan! Probeer het opnieuw.

Om de website van Rebel Shots fotografie goed te laten functioneren en te beveiligen gebruikt zij Cookies en andere applicaties. Door verder gebruik te maken van de website geeft u hiervoor toestemming. privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close