the rebel dang

Yes-I-Do! Trouwreportage Rob en Petra in Fort Resort Beemster

De Yes-I-Do! Trouwreportage van Rob en Petra in Fort Resort Beemster in de Zuidoostbeemster. Wat een fantastisch mooie en vrolijke dag! Ik hoor Rob en Petra nog schaterlachen! Wat een vrolijkheid en plezier hadden zij met elkaar! Na een week waar de regen met bakken tegelijk uit de lucht kwam brak de trouwdag van Rob en Petra aan. Die ochtend blij verrast door een klein zonnetje en mooie Hollandse blauwe lucht met grote witte en grijze wolken. Maar vooral: het regende niet meer. Mooi weer voor een dag vertoeven in en om Wereld Erfgoed.

De ochtend begon gemoedelijk in Oosthuizen, de laatste hand werd gelegd aan de make-up en de trouwjurk werd van zolder gehaald. Ondertussen verzamelden beneden in huis de gasten. Dochter Bibi werd voor een tukkie op bed gelegd door oma en Petra werd in haar trouwjurk gehesen. Toen Rob met de Mercedes achteruit de straat inreed steeg gelijk de spanning. Met een mooi trouwboeket van roze pioenrozen in de hand werd enigszins wat nerveus de deurbel ingedrukt. Stralende bruid Petra opende de voordeur en het feest kon beginnen!

Na een heerlijk luxe broodjes lunch en een laatste poetsbeurt van de auto gingen wij onderweg naar een mooi bloeiend roze tulpenveld in de Beemster voor een paar foto’s.

Ondertussen in fort resort Beemster werd de trouwzaal gereed gemaakt en versiert. Wat een prachtige trouwlocatie! Daar aangekomen trok een stormachtig wolkendek over het resort. Een kleine work-out moest wel even geleverd worden door het bruidspaar. Zij moesten namelijk een steil kluffie opklimmen. Dat was voor Petra wat makkelijker te doen dan voor Rob zonder hakken in het gras, die had zijn beide handen nodig voor de klim omhoog. Een paar kleine regendruppels vielen uit de wolken. Het bruidspaar kon zich opmaken voor de grote entree en de ceremonie.

Alle gasten hadden zich inmiddels bij de ingang van het resort verzameld voor het ontvangst van het bruidspaar. Na een grappige, liefdevolle en emotionele ceremonie en toespraak van de kinderen, werd het Ja-woord gegeven. Na wat doorduwen met de ringen en een handtekening teveel op de officiële trouwpapieren kon de champagne ontkurkt worden. In de buitentuin van het resort stonden de heaters onder het tentdoek al heerlijk te loeien. De wiebelbruidstaart werd aangesneden en een gezellige receptie volgde.

De kleuren van de lucht veranderde aan het eind van de dag naar oranje/ goud. Het “gouden uurtje” voor zonsondergang brak aan. Nu duurt het gouden uurtje niet echt een heel uur lang maar hooguit een minuut of tien. Gelukkig hadden Petra en Rob in de middag het parcours al geoefend en renden zij het kluffie weer op voor een prachtige silhouettenfoto.

D.J. T.F. Partysounds en saxofonist Local Hero hadden ondertussen hun soundchecks gedaan en de avondgasten liepen binnen voor het feest. De deuren van het fort knalde open voor het bruidspaar en het feest kon beginnen! En wat voor een feest!! Yihaa! Wat een prachtige afsluiter van een nog mooiere dag! Petra & Rob: heel veel liefde, geluk, gezelligheid en gezondheid met elkaar!!

trouwen fort resort Beemster Rebel Shots fotografietrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemstertrouwen fort resort Beemster

The Yes-I-Do! Wedding of Rob and Petra in Fort Resort Beemster in the Zuidoostbeemster. What a beautiful and cheerful day! I still hear the laughter of Rob and Petra! What a joyfull and lovely couple! After a week full of the rain, the wedding day of Rob and Petra started that morning with a pleasant surprise. A little bit of sunshine and a beautiful Dutch blue sky with great white and gray clouds. But above all: it stopped raining.

The morning began in Oosthuizen, the final touch of the brides make up and the wedding dress was pulled out of the attic. Meanwhile downstairs the guests gathered. Daughter Bibi was laid in bed by Grandma for a little nap and Petra was putting on her wedding dress. When Rob arrived with the Mercedes the nerves were rising. With a beautiful wedding bouquet of pink peonies he nervous pressed the doorbell. A very happy bride opened the front door and the party could begin! After a delicious luxury sandwich lunch and a final cleaning of the car, we went on our way to a beautiful field of flowering pink tulips for a few pictures

Meanwhile in fortress resort Beemster the Wedding Hall was decorated. Once there, a stormy sky rised over the resort. A small work-out had to be done by the bridal couple. They had to climb a steep hill. For Petra that was easier to do than for Rob. Without any heels he had to use both hands to climb up. Then a few small drops of rain fell down. The bridal couple were getting ready for the grand entrance and the ceremony.

All guests had been gattered at the entrance of the resort to welcome the lovely couple. After a funny, loving and emotional ceremony and a speech of the children, came the Yes-I-Do! After a little ring squeeze and a signature too much on the official wedding paper , the champagne was uncorked. In the outdoor grounds of the resort the heaters were put under the tent. The wobble cake was cut and a fun reception followed.

The colours of the air at the end of the day changed to orange and gold. The “golden hour”. The golden hour isn’t really a whole hour long but at most a minute or ten. Fortunately Petra and Rob had already practiced to climb the hill. They ran up the hill for a beautiful silhouettes picture. in the meantime d.j. T.F. Partysounds and saxophonist Local Hero had their sound checks done and the evening guests walked in for the party. The doors of the fortress popped open the for the newlyweds and the party could begin! And what a party!! Yihaa! What a wonderful finishing party  of an even more beautiful day! Petra & Rob: lots of love, happiness, fun and health with each other!!

Rebel Shots fotografie

KVK: 50256602

info@rebel-shots.nl

 

Ik beantwoord jouw email altijd binnen 48 uur.

Geen email teruggekregen? Kijk dan in jouw spambox/ongewenste email box!

Grote kans dat mijn bericht daarin is beland.

Greetz! Jess

verzend

Gelukt! Bedankt voor jouw email! Mocht je binnen 48 uur geen email hebben gekregen? Check dan je spambox / ongewenste berichten inbox, mogelijk is mijn antwoord dan daarin beland. Oeps er is iets foutgegaan! Probeer het opnieuw.

Om de website van Rebel Shots fotografie goed te laten functioneren en te beveiligen gebruikt zij Cookies en andere applicaties. Door verder gebruik te maken van de website geeft u hiervoor toestemming. privacybeleid

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close